Základní informace

Oficiální název a IČ:

Obec Ždírec, IČ 673463

Důvod a způsob založení:

Osamostatnění obce od Doks v roce 1990

    

Kontaktní spojení:

Obecní úřad Ždírec
Ždírec 7
472 01 Doksy
tel.: +420 725 071 185
e-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Středa 16,00 hod. - 17,00 hod.

Způsob a místo podání žádostí:

osobně na obecném úřadě nebo nebo na e-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz

Místo, kde lze podat stížnost:

osobně na obecném úřadě nebo nebo na e-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz

Organizační struktura:
  • starosta: Hana Jelínková, email: starosta@zdireckokorinsko.cz
  • místostarosta: František Mizera, email: mistostarosta@zdireckokorinsko.cz
  • ostatní členové zastupitelstva: Antonín Kadlec,Jarmila Hloušková,Ilona Drahotová                                                               
  • předseda kontrolního výboru: Antonín Kadlec,
  • předseda osadního výboru: Ilona Drahotová.
  • předseda finančního výboru Jarmila hloušková
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI